Bij ACN betekent reputatie alles

Integriteit is de voornaamste kernwaarde van ACN en het fundament waarop het bedrijf is gebouwd. En ondanks de ongelooflijke groei die het bedrijf heeft doorgemaakt, is integriteit nog steeds de drijfkracht achter iedere beslissing die het neemt, zelfs 20 jaar later.

Vanaf de eerste dag hebben de medeoprichters van ACN er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het bedrijf – en de Onafhankelijk Vertegenwoordigers – bij het uitvoeren van hun zakelijke model vanuit huis opereren met de grootst mogelijke integriteit, zich houden aan de hoogste normen en waarden, en werken volgens een marketingplan dat in overeenstemming is met de wetten betreffende consumentenbelangen.

bekijk de video

De gedragsregels van ACN

ACN heeft het document Beleid en procedures opgesteld. Wij noemen de voorwaarden die in dit document uiteen zijn gezet ook wel de spelregels. Elke Onafhankelijk Vertegenwoordiger gaat akkoord met deze regels zodra hij/zij de overeenkomst met ACN ondertekent. In het document Beleid en procedures wordt de manier beschreven waarop ACN wil dat de Onafhankelijk Vertegenwoordigers zich gedragen tijdens het uitvoeren van de ACN Opportunity en het uitbreiden van hun organisatie door het promoten en verspreiden van de diensten van ACN aan mogelijke klanten en het promoten van de ACN Opportunity aan andere potentiële nieuwe vertegenwoordigers.Het document Beleid en procedures is niet zomaar ontwikkeld. Wij werken er ook actief aan om ervoor te zorgen dat de Onafhankelijk Vertegenwoordigers zich bewust zijn van deze regels en beseffen dat wanneer deze regels worden geschonden hier consequenties aan zijn verbonden (zoals beëindiging van het distributeurschap). ACN onderneemt alle stappen die nodig zijn om deze regels te handhaven. ACN Europe beschikt over een speciale afdeling in haar Europese hoofdkantoor in Amsterdam die hier volledig aan is toegewijd: de afdeling Compliance.

Geen enkel excuus voor schending

De gedragsregels van ACN zijn duidelijk. Er zijn geen excuses voor het schenden van regels en wetten.

ACN heeft een zero-tolerancebeleid met betrekking tot het slammen van klanten door Onafhankelijk Vertegenwoordigers. "Slamming" treedt op wanneer een vertegenwoordiger een klant werft die geen toestemming heeft gegeven om klant te worden van ACN. Slamming trekt vaak de aandacht van regelgevende instanties van zowel de telecomindustrie als de consument, maar in veel landen ook de politie. ACN tolereert geen enkele Onafhankelijk Vertegenwoordiger die ACN blootstelt aan een dergelijk risico.

ACN verbiedt haar Onafhankelijk Vertegenwoordigers ook om onjuiste, misleidende of bedrieglijke uitlatingen te doen. Dit is slechts een weerspiegeling van de wet en is van toepassing op alles wat een Onafhankelijk Vertegenwoordiger doet in verband met de ACN Opportunity en is vooral belangrijk als het aankomt op het promoten van de ACN Opportunity onder andere potentiële nieuwe Onafhankelijk Vertegenwoordigers. Het is heel belangrijk dat de Onafhankelijk Vertegenwoordiger de ACN Opportunity correct beschrijft en niet onjuist vertegenwoordigt.ACN geeft in het eigen materiaal aan dat niet is gegarandeerd dat iedereen een succesvolle carrière als Onafhankelijk Vertegenwoordiger kan opbouwen maar dat het volledig afhankelijk is van de inzet en vaardigheden van de vertegenwoordigers. Niet elke Onafhankelijk Vertegenwoordiger van ACN zal succesvol worden. Dit is een feit en het is heel belangrijk dat alle Onafhankelijk Vertegenwoordigers dit ook duidelijk maken als zij de mogelijke beloningen van de ACN Opportunity beschrijven, zodat potentiële nieuwe Onafhankelijk Vertegenwoordigers een duidelijk overzicht hebben van de risico's die komen kijken bij aanmelding als Onafhankelijk Vertegenwoordiger van ACN. Onafhankelijk Vertegenwoordigers die zich hier niet aan houden, lopen het risico dat hun distributeurschap wordt beëindigd.

Het is belangrijk voor alle Onafhankelijk Vertegenwoordigers dat zij onze voorwaarden goed bestuderen en zich hier strikt aan houden. De voorwaarden in het document Beleid en procedures vormen de regels waarop ons bedrijf is gebaseerd en zorgen ervoor dat ACN haar Onafhankelijk Vertegenwoordigers een stabiele en geloofwaardige zakelijke mogelijkheid kan bieden gebaseerd op eerlijkheid en integriteit.

ACN ondersteunt het werk van de Vereniging Directe Verkoop en is daar actief bij betrokken. De Vereniging Directe Verkoop is opgericht ter ondersteuning van de directeverkoopbranche en heeft als doel ervoor te zorgen dat directe verkoop wereldwijd wordt erkend en gerespecteerd als een van de beste marketingmethodes voor consumenten.

Met ACN heeft u uw eigen organisatie, maar staat u er nooit alleen voor!

Begin nu